ÖDBY
SOTENÄS K:N  
         
         
   

VILLA ÖDBY
En villa på en spännande tomt med lutning ner mot vattnet och de långsträckta berghällarna som ridåer mot omgivande naturmark. Ett hus för den lilla familjen med utblickar och läställen ute. Byggnaden öppnar upp sig mot vattnet men ger ett småskaligt uttryck för att smälta in i bebyggelsen längs Sotekanalen.

Beställare: privat
Beräknad kostnad för grund, markplanering inkl stenmurar, installationer mm. 2,9 milj kr. Husfabrikant Lindbäcks Bygg AB, Piteå
Lokal snickare:
Arne Johanssons Bygg AB, Hunnebostrand El: Haglunds El AB, Hunnebostrand

Arkitekt Anna-Karin Sjölén Projektledning Anders Hansson