Sjölén & Hansson Arkitekter
SJölen & hansson Arkitekter
Företaget

 

Sjölén & Hansson Arkitekter startades 1999 i Hunnebostrand av arkitekterna Anna-Karin Sjölén och Anders Hansson.

Kontorets anställda har en bred kompetens med arkitektutbildningen på Chalmers Tekniska Högskola som bas och vidareutbildningar inom flera områden som byggnadsrestaurering, materialkunskap och samhällsplanering.

Vi har ett nära samarbete med kommuner och företag framförallt längs med bohuskusten. Vårt uppdrag är att medverka till utformningen av estetiska och ekologiskt hållbara miljöer för boende, arbete och rekreation. Vi arbetar aktivt med att redan i planeringen dra upp riktlinjer för gestaltningen av miljöer som människor vill och mår bra av att leva i.

Kontoret har erfarenhet av stora som små projekt — från Göteborg i söder till Åmål i norr. Vårt kännetecken är att uppdraget, stort som smått, tas om hand från idé till färdig handling/byggnad på ett personligt och omsorgsfullt sätt. Vi lägger lika stor omsorg på detaljutformningen oavsett om det är en ombyggnad av en bohuslänsk fiskarstuga eller nybyggnation av ett flervånings hyreshus.

Våra uppdrag finns inom följande områden:

Kontoret arbetar med kvalitet och miljö för små och medelstora företag enligt ISO 9001 och 14001