SCEN VÄNERSBORG
VÄNERSBORG K:N  
         
         
   

SCEN VÄNERSBORG

I samband med markupprustning av en gågata i Vänersborg utformades en utomhusscen tillsammans med landskapsarkitekterna Mareldlandskap i Hunnebostrand. Scenen ska användas vid framträdande och dessutom vara ett lotteristånd för föreningslivet. Byggnaden utformas med ett öppet bågformat tak klätt med trä och en sluten del som kan användas som affischpelare för kultur- och föreningsliv i staden. Belysningarna integreras och är en viktig del för exempelvis adventsfirande.