STENHUGGARMUSEUM
SOTENÄS K:N  
         
         
   

STENHUGGGARMUSEUM

Sjölén & Hansson Arkitekter har ritat ett förslag till auditorium för Stenhuggarmuseet. Museet är ett arbetslivsmuseum och beskriver hur stenhanteringen har skett under stenepoken längs med den del av bohuskusten som består av granit. Idag består verksamheten av visningar av ett stenbrott med de öppna skjul där stenhuggarna arbetade. Föreningen Sotenäsgillet vill ha möjlighet att ta emot besökare under alla årstider och behöver en lokal som kan ta emot två busslaster besökare. Auditoriet ska användas för start vid guidningar, visningar av film om stenhuggare, enklare servering, souvenirbutik och personalutrymmen som är uppvärmda. Byggnadens form har sitt ursprung i hur stenmineral ser ut i mikroskop.Ansvarig:
Anders Hansson

 

3D skiss Entré 3D skiss interiör