ÖSTAD
TANUMS K:N  
         
         
   
DETALJPLANEN

Detaljplanens syfte är att medge boende i den norra delen av Östad. Planarbetet innebar bl a att säkerställa livsmedelsaffären i plan. Det krävdes att det s k ”Mormorshuset” skulle bevaras. Önskemål om att bygga flerbostadshus arbetades in i planen. Planarbetet påbörjades 2005 och planen har vunnit laga kraft 2009. Två flerbostadshus planeras att byggas i Tanumsbostäder AB regi.

 

 Panncentral och mormorshuset.Hela projektbeskrivningen


AREAL: ca 1,5 Ha
BOSTÄDER: 18 lgh
HANDEL: 1200m²

Externa konsulter:
Geoteknik: SKANSKA
Utsläpp: ÅF-consult AB
Buller: WSP Akustik

Ansvarig: Anna-Karin Sjölén

Perspektiv på planerad bebyggelse.