PEAKEN
MUNKEDALS K:N  
         
         
   

BYGGNADERNA

Förslaget innehåller 13 parhus med totalt 26 lägenheter. Utöver detta finns två tomter avsedda för enfamiljshus. Storleken på parhustomterna gör att man även kan välja att bygga en större villa på två tomter. Byggnaderna kan vara 2 till 3 våningar och byggs med en suterrängvåning eller på stolpar. Lägenheterna är förskjutna i förhållande till varandra för att vara bättre anpassade till de dramatiska naturförutsättningarna.

OMRÅDET
Utredningsområdet ligger på en höjdklack längst i väster i anslutning till ett befintligt bostadsområde i närheten av Torreby. Från området har man en storslagen utsikt över Färlevsfjorden.

 Inspiration : Riva San Vitale, Italien Riva San Vitale, Italien Arkitekt: Mario Botta Visualisering 3D13 parhus med totalt 26 lägenheter

2 tomter för enbostadshus

Parkering i anslutning till respektive lägenhet.

Ansvarig: Anna-Karin Sjölén