TORREBYMUNKEDALS K:N
         
IllustrationskartaTorreby slott
         
   
DETALJPLANEN

Planområdet angränsar till Torreby Slott och Torreby golfbana. Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för ett mindre antal små flerbostadshus samt några radhus i en naturskön miljö. I omgivningarna ligger flera kulturhistoriskt intressanta byggnader och odlingsmiljöer från Torreby Slotts storhetstid, såsom stallarna, mejeriet, brygghus etc.

 

 Torrebyhusen


AREAL: ca 4,0 Ha
BOSTÄDER: ca 30 lgh

Externa konsulter:
Geoteknik: Skanska
Naturvärdesutredning:
Mareld Landskapsarkitekter AB

Ansvarig: Anna-Karin Sjölén