TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
 
         
         
   

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

Det finns ett stort behov av att anpassa våra kulturbyggnader för alla människor. Kontoret har arbetat med anpassningar för funktionshindrade och utredningar för detta. Det finns många sätt att angripa problemen. Vi vill gärna att det ska vara både snyggt och funktionellt.


 

Ansvarig: Anders Hansson